O Nama

Osnovni podaci o preduzeću:

Naziv: Javno Komunalno Preduzeće „Stadion“
Direktor: Tamara Dimitrioski – Biografija 
Adresa: Ferenca Sepa 3,  Subotica 24000
Telefon: 024 / 552 800
Fax:024 / 552 800
e-mail: sekretarijat@jkp-stadion.rs
PIB: 100847243
Matični br 08547718
Šifra delatnosti: 9311
Tekući račun: 160-379461-85 Banka Intesa

————————————————————

Članovi Nadzornog Odbora:

Dobo Ištvan, predsednik NO (biografija u pdf formatu)
Marina Čović, član (biografija u pdf formatu)
Boris Vugdelija, Unutrašnji član (biografija u pdf formatu)

————————————————————

Organizaciona struktura – šema
organizaciona sema