HALA SPORTOVA

Hala sportova je multifunkcionalan objekat koji ima gimnastičku salu, malu salu, salu za borilačke sportove, teretanu, veliku salu namanjen prvenstveno sportistima, a osim toga isto tako pogodan za organizovanje manifestacija različitog tipa npr. komercijalnog i estradnog programa, izložbene manifestacije, političkih skupova i sl.

hala5 hala10

Radno vreme

Radnim danima od 07.00 do 24.00 časova

Vikendom od 08. do 22.00

Ukoliko je objekat zakupljen za organizaciju komercijalne, estradne, plesne itd. manifestacije koja zahteva rad objekta duži od utvrđenog radnog vremena postoji mogućnost prilagođavanja istog.

Cenovnik

Komercijalni i estradni programi ( koncerti i manifestacije sa prodajom ulaznica i izdavanjem štandova) 1 dan 144.900,00 din
Sajamske manifestacije 1 dan 144.900,00 din
Izložbene manifestacije 1 dan 144.900,00 din
Plesne manifestacije 1 dan 144.900,00 din
Ostali kulturno umetnički programi 1 dan 103.500,00 din
Politički skupovi 1 dan 103.500,00 din
Programi u organizaciji sportskih klubova 1 dan 103.500,00 din
Humanitarne manifestacije 1 dan 51.750,00 din
Termini zakupa škole 1 čas 1.550,00 din
Termini zakupa za rekreativce 1 čas 2.070,00 din
.
CENTRALNI HOL HALE
Korišćenje za vreme trajanja manifestacija 1 dan 5.175,00 din
Korišćenje platoa ispred Hale za vreme trajanja manifestacija 1 dan 5.175,00 din
.
PRESS CENTAR
Korišćenje sa dodatnom opremom 1 čas 1.550,00 din
.
ŠANK ISPOD CENTRALNE TRIBINE
Iznajmljivanje za vreme trajanja sportskih i kulturno umetničkih manifestacija i humanitarnih programa 1 dan 5.175,00 din
Iznajmljivanje za vreme komercijalnih i estradnih programa 1 dan 10.350,00 din

Kontakt

Telefon: 024 552 800    dežurni: 065/955-2815

                  Domar (Sabo Dijana): 064/173-44-12

Adresa: Sep Ferenca 3; Subotica

Upravnik objekta: Cindrić Tibor, br. telefona 065 955 2805

Galerija