Dokumenti

 Statut

Imenovanje ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od značaja

Program poslovanja 2019.

Program poslovanja 2019. – SR

Program poslovanja 2019- HR

Program poslovanja -HU

Informator o radu

Информатор о раду 2018 – ћирилица

Informator o radu 2018 – latinica

Kvartalni izveštaji 2018.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja januar – decembar 2018

Bilans uspeha januar-decembar 2018.

Izveštaj stepena usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja januar – septembar

bilans uspeha januar – septembar 2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja januar – jun2018

Bilans uspeha januar-jun 2018.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja januar – mart 2018

Bilans uspeha januar-mart 2018.

Program poslovanja 2018.

Program poslovanja za 2018. godinu – SR

Program poslovanja za 2018. godinu -HR

Program poslovanja za 2018. godinu -HU

Finansijski izveštaji za 2017. godinu

Bilans stanja 2017. 

Bilans uspeha 2017.

Izveštaj o tokovima gotovine 2017.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja

Izveštaj o promenama na kapitalu 2017.

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj revizora 2017.

 

odluka Nadzornog Odbora o usvajanju kvartalnog izveštaja

Izveštaj IV kvartal 01.01.2017-31.12.2017

2017 godina

Druga izmena programa poslovanja za 2017 godinu – SR

Druga izmena programa poslovanja za 2017 godinu -HR

Druga izmena programa poslovanja za 2017 godinu – HU

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja

Bilans uspeha za prvih devet meseci 2017g

Bilans uspeha – II kvarta 2017

Bilans uspeha I kvartal 2017

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2016. g

Izmena programa poslovanja za 2017g – SRB

Izmena programa poslovanja za 2017g – HR

Izmena programa poslovanja za 2017g – HUN

Izveštaj revizora za 2016g

Bilans stanja 2016g

Bilans uspeha za 2016g.

Izveštaj o promenama na kapitalu u 2016 g

Izveštaj o tokovima gotovine i ostali rezultati u 2016g

Informator o radu 2017

Konacni plan 2017

Evi mukodesi terv 2017

Program Stadion 2017 – Hrvatski

Pravilnik o nacinu unutrasnjeg uzbunjivanja

odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vodjenja postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Imenovanje ovlašćenog lica za potupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od značaja

Pravilnik o načinu obavaljanja poslova Javne Nabavke u 2016

Pravilnik o načinu sprovođenja postupka Javnog nadmetanja 2014

2016 godina

Odluka o cenama i uslugama 2016

Pravilnik o davanju u zakup površina i poslovnih prostora kojima JKP Stadion Subotica upravlja 1247-16 od 20.10.2016.

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju tromesečnog izveštaja za IV kvartal

Tromesečni izveštaj – IV kvartal drugi dokument 

Tromesečni izveštaj – IV kvartal prvi dokument 

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju tromesečnog izveštaja za III kvartal

Tromesečni izveštaj – III kvartal drugi dokument 

Tromesečni izveštaj – III kvartal prvi dokument 

Tromesečni izveštaj – II kvartal drugi dokument 

Tromesečni izveštaj – II kvartal prvi dokument 

Tromesečni izveštaj – I kvartal 

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju tromesečnog izveštaja za I kvartal

PROGRAM POSLOVANJA STADION za 2016 – srpski

ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE Stadion

PLAN POSLOVANJA 2016. godina – hrvatski

Informator o radu 2016 godine – cirilica

Informator o radu 2016 godine – latinica

odluka o usvajanju godisnjeg programa za 2016g

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2016. godinu

kvartalni izveštaj od 01.01. do 31.12.2015

kvartalni izveštaj od 01.10. do 31.12.2015

Odluka Nadzornog Odbora za kvartalni izveštaj  01. 01. do 31. 12. 2015

odluka Nadzornog Odbora za kvartalni period od 01.10. do 31.12.2015

2015 godina

Izvestaj revizrora JKP Stadion – 2015

izmena programa poslovanja za 2015

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji 08 01 2015

Devetomesecni izvestaj poslovanja za 2015g 01.01.-30.09.2015

Polugodisnji izvestaj poslovanja za 2015g_01.01.-30.06.2015

Tromesecni izvestaji poslovanja 2015_- 3 kvartal

Tromesecni izvestaj godisnjeg programa2015 – 2 kvartal

Prvi tromesecni izvestaj god programa 2015

Program poslovanja 2015 – Srpski

Program poslovanja za 2015 – HR

Program poslovanja za 2015- HU

2014 godina

PROGRAM poslovanja 2014

Program Poslovanja 2014 – HR

Program poslovanja 2014 – HU

Plan javnih nabavki 2014

Tromesečni Izveštaj – I kvartal  2014 god

Tromesecni izvestaj 2 kvartal 2014

Tromesecni izvestaj 3 kvartal 2014

Tromesečni izveštaj 4 kvartal 2014

Izvestaj prvi drugi i treci kvartal UKUPNO 2014

Izveštaj UKUPNO 2014

finansijski izvestaj 2013 god

Odluka o osnivanju 2153-16